Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΑΠΕΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΑΠΕ
                                     

  Δίδυμα 14 Απριλίου 2016
       Από   τα  Μελη                                                       Προς        
 <<Δυνατή Ερμιονίδα  >>                                  Δήμο Ερμιονίδος     
    Αντουλινάκη Σπύρο                                           Αντιδήμαρχο
    Θεοδοσίου Νίκο                            &Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής   
                                                                       Κο Αντωνόπουλο Ιωάννη                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                             Κοινοποίηση :
                                                        1)Υπουργό Περιβάλλοντος ,ενέργειας
                                                                          Κο Π .Σκουρλέτη
                                                        2) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
                                                                           Πελοποννήσου
                                                        3)Δήμαρχο Ερμιονίδος
                                                        4)Πρόεδρο Δ.Δ Διδύμων
                
Κύριε Αντιδήμαρχε

 Ζητάμε να μας ενημερώσετε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που μας απασχολεί  αρκετό χρονικό διάστημα στο χωριό μας .

Το θέμα αυτό αφορά τα ανταποδοτικά τέλη από τη χρήση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Ν. 3468/2006 και τροποιητικό του Ν.3851/2010 .Επί του οικονομικού αποτελέσματος της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας ο Λ.ΑΓ.Η.Ε Α.Ε. παρακρατεί ένα ειδικό τέλος 3% το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
1) 1% προορίζεται για τη ΔΕΗ για την πίστωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
2) 0,3% αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).
3) Το υπόλοιπο, δηλαδή το 1,7%, αποδίδεται στο ΔΗΜΟ
      Ο Δήμος και το τοπικό συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος καταρτίζουν τεχνικό πρόγραμμα για τα ποσά που τους αναλογούν το πρώτο τρίμηνο του κάθε έτους . Τα ποσά βρίσκονται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου με τίτλο <έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ> και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ,σε ποσοστό 80% για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης ,σε περιοχές εντος ορίων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ,ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και σε ποσοστό 20% στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού ,από την εδαφική περιφέρεια του οποίου διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το σύστημα ή το δίκτυο.
 Επομένως  αφού οι γραμμές σύνδεσης του σταθμού με το σύστημα ή το δίκτυο διέρχονται από την εδαφική περιφέρεια της δικαιοδοσίας τοπικής κοινότητας  Διδύμων  και το ποσοστό 20% ανήκει αποκλειστικά στη Τοπική Κοινότητα Διδύμων  του Δήμου Ερμιονίδος .
 Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα κονδύλια της πιο πάνω κατηγορίας (το 1,7% του ειδικού τέλους) είναι ανεξάρτητα και δεν πρέπει να συγχέονται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που ορίζει ο νόμος 3468/2006-Ν.3851/2010.
  Από την παραπάνω περιγραφόμενη σχεδόν επιγραμματικά διαδικασία καταφαίνεται ότι τα χρήματα αυτά που προέρχονται από τη χρήση ΑΠΕ αναλώνονται μόνο για εκεί όπου έχουν αποφασίσει τα Τοπικά Συμβούλια.
    Κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, άλλοι το αγνοούν.
    Τα Έσοδα που έχει εισπράξει ο Δήμος και δικαιούται η Τοπική Κοινότητα Διδύμων  με βάση τους σχετικούς νόμους που σας αναφέραμε , περιμένουμε να μας τα ανακοινώσετε εσείς δημόσια (από το 2005 έως σήμερα).
Και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι  πολλά και έντονα .
Τα χρήματα που πήγαν; Διότι αν αναλώθηκαν στην τοπική  Κοινότητα σύμφωνα με το ότι δικαιούται ακολουθήθηκαν οι νόμιμες  διαδικασίες; Και εάν δεν αναλώθηκαν τότε ασχέτως κωδικού στον προϋπολογισμό θα πρέπει να βρίσκονται σε πρώτη αναζήτηση στο «ταμείο». Δεν ζητάμε ελεημοσύνη από κανέναν ,ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.
Κλείνοντας θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το παραπάνω έγγραφο θα κάνετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποδοθούν στο χωριό μας αυτά που μας ανήκουν και να αρχίσει επιτέλους αυτό το χωριό να αναπτύσσεται με δικούς του πόρους  γιατί μετά τις συνενώσεις  (Καποδιστριακές  και Καλικρατικές )των Δήμων το χωριό μας παραγκωνίστηκε . Ευελπιστούμε και  στο ότι είστε και Δημότης Διδύμων και θα πρέπει να ασχοληθείτε προσωπικά με αυτό το θέμα. Περιμένουμε την δικιά σας θέση και τις δικές σας ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα  και την θέση του Δήμου επίσημα.
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης        Μέλη Δημοτικής Παράταξης
       <<Δυνατή Ερμιονιδα>>                       <<Δυνατή Ερμιονιδα>>
       Γεωργόπουλος Ιωάννης                       Αντουλινακης Σπύρος 
                                                                      Θεοδοσίου Νίκος