Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας με τα ποσά των ανταποδοτικών τελών των εταιρειών Α.Π.Ε. στο Δήμο Ερμιονίδας

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Παρακράτηση υπέρ ΟΤΑ
Α. Α.
Επωνυμία Επιχείρησης
Τοποθεσία Σταθμού Παραγωγής
%
Για το χρονικό διάστημα από 9ο 2010 έως 8ο 2015
9ος-12ος 201020112012201320142015Σύνολο
1ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠ0ΝΗΣΟΥ ΑΕΜΑΛΑΒΡΙΑ ΔΙΔΥΜΩΝ (126)100,0030.184,4095.138,3384.059,81113.878,5062.700,0864.570,46450.531,58
2ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕΛΟΓΓΑΡΑΚΙΑ (6036)100,000,000,000,000,0019.422,8927.254,5746.677,46
3ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕΑΣΤΡΑΠΗ (6631)97,710,001.923,0924.440,8633.880,7219.943,8314.537,5394.726,03
4ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕΣΩΡΡΟΣ (7134)99,450,001.423,9817.454,2825.356,9915.313,9012.031,7771.580,92
5ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕΣΑΜΠΑΛΕΣ (7135)99,480,003.514,5547.757,6864.080,2438.188,5229.520,54183.061,53
6ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕΣΑΜΠΑΛΕΣ (15374)100,000,000,000,000,000,002.971,442.971,44
7ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕΑΣΤΡΑΠΗ (15375)100,000,000,000,000,000,001.510,761.510,76
Σύνολα 30.184,40101.999,95173.712,63237.196,45155.569,22152.397,07851.059,72