Πέμπτη 7 Μαΐου 2015

ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 4-5-2015


Συνδημότισσες, Συνδημότες. 

Η «Δυνατή Ερμιονίδα» καταψήφισε την πρόταση της πλειοψηφίας για Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διάθεση προς επεξεργασία προ-διαλεγμένων ρευμάτων αστικών αποβλήτων», κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας στις 4/5/2015. 

Είναι δεδομένη η ευαισθησία μας στο θέμα της καθαριότητας του Δήμου μας και της διαφύλαξης της υγείας των δημοτών. Είναι σαφέστατη η θέση μας, όπως προκύπτει και από το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Την ίδια ευαισθησία δείχνουμε όμως και για τη διαχείριση των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών, από τη Δημοτική αρχή.  

Σοβαρά ερωτήματα δημιουργούνται για τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική αρχή χειρίζεται τις διαδικασίες που αφορούν τις αναθέσεις έργων και συγκεκριμένα στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η Δημοτική αρχή από την ανάληψη των καθηκόντων της το Σεπτέμβριο του 2014, χρησιμοποιεί κατά κόρον τη μέθοδο των απ’ ευθείας αναθέσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, εφευρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να παρακάμπτει μερικές φορές τις διαδικασίες προσφορών και διαγωνισμών. Στις επίσημες γραπτές ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο, τις οποίες καταθέτει η Αντιπολίτευση για τον προβλεπόμενο και επιβαλλόμενο έλεγχο υλοποίησης αποφάσεων, απαξιοί να απαντήσει, παρά την υποχρέωσή του από το νόμο (αρ. 69 παρ. 3 Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”)

Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης έργου την οποία σύναψε ο Δήμος Ερμιονίδας με την υπ’ αριθμόν 277/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Νοέμβριο του 2014, με την εταιρία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. του Ομίλου Ραψωματιώτη, η οποία αποτελεί προϊόν απ’ ευθείας ανάθεσης, εξ αιτίας εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και συνολικό ποσό με ΦΠΑ 159.469,50για χρονική διάρκεια 3,5 μηνών και για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία ενημέρωση που αφορά στην υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Ερμιονίδας προέβη στη διακήρυξη διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο οποίος απέβη άκαρπος. 
Οι όροι της νέας σύμβασης, για την οποία έγινε η διακήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού αφορούν τη διαχείριση προδιαλεγμένων κλπ, ΑΣΑ, για χρονικό διάστημα 310 περίπου ημερών και συνολικού ποσού με ΦΠΑ 424.487,76            

Η εταιρία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. του Ομίλου Ραψωματιώτη εμφανίστηκε και πάλι με πρόταση της Δημοτικής Αρχής, για απ’ ευθείας ανάθεση, αφού φυσικά, δεν έχει συμμετάσχει και δεν έχει καταθέσει φάκελο σε καμία διαδικασία διαγωνισμού.   
Η μέθοδος τώρα ονομάζεται απ’ ευθείας διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟ-ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως τροποποίηση στους όρους της αρχικής σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι θα διαβιβάσει σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από αίτημά της και έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.   

Γιατί η εταιρία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. του Ομίλου Ραψωματιώτη δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό;  
Ποιους όρους θα διαπραγματευτεί με το Δήμο εφ’ όσον ρητά αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση στους όρους; 
Η εταιρία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. του Ομίλου Ραψωματιώτη μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα αναστείλει και πάλι τη λειτουργία της όπως με δελτίο τύπου ανακοίνωσε στις 18/3/2015;  
Η χρονική περίοδος των 310 ημερών για την οποία πρόκειται να γίνει η ανάθεση περιλαμβάνει και τους Θερινούς μήνες κατά τους οποίους ο όγκος των απορριμμάτων εκτοξεύεται στο υπερδιπλάσιο. Τί θα συμβεί στο ονομαζόμενο “πράσινο σημείο” αν και πάλι ξαφνικά υπάρξει αναστολή λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας; 
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σαφή αποτελέσματα για την πορεία υλοποίησης της εφαρμογής του προγράμματος Διαλογή στην πηγή; Οι φήμες λένε ότι τα απορρίμματα συλλέγονται όλα μαζί, μεταφορτώνονται σε εμπορευματοκιβώτια και φεύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Εφ’ όσον ο κ. Δήμαρχος δεν μας απαντά για τα στοιχεία υλοποίησης του έργου το οποίο ανατέθηκε στην εταιρία ECOSPOT ERMIONIDAS P.C. του Ομίλου Ραψωματιώτη το Νοέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε 3,5 μήνες μετά και ανατέθηκε απ’ ευθείας έναντι συνολικού ποσού 159.469,50€, οι φήμες είναι επικρατέστερες.
Στους όρους της προκήρυξης τα ΑΣΑ κατανέμονται σε 2 ομάδες Α) Βιοαποδομήσιμα (ΒΑΑ) και Β) Ανακυκλώσιμα (ΑΑΥ).
Γιατί δεν αναφέρεται στους όρους της προκήρυξης διαχείριση Υπολοίπου και τελικός αποδέκτης ΧΥΤΥ; 
Στο “πράσινο σημείο” - σταθμός μεταφόρτωσης, ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και ήδη υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες, τουλάχιστον για δυσοσμία. 
Το ποσόν της προηγούμενης σύμβασης 159.469,50και της επικείμενης  424.487,85€, δηλαδή συνολικά 583.957,26  απαιτεί πλήρη διαφάνεια ως προς τη διάθεσή του. 

Για τους λόγους αυτούς, η Δημοτική Παράταξη «Δυνατή Ερμιονίδα» Αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο Ερμιονίδας, καταψήφισε την απ’ ευθείας ανάθεση το Νοέμβριο του 2014 και την πρόταση απ΄ευθείας διαπραγμάτευσης, στις 4/5/2015.        

Γιάννης Γεωργόπουλος
Δυνατή Ερμιονίδα            

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Η Ομάδα Διδύμων της "Δυνατής Ερμιονίδας" για τη φωτιά στα σκουπίδια στις 29/04/2015


Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, εκδηλώθηκε πυρκαϊά σε παράνομη χωματερή σκουπιδιών στον παλαιό αδιέξοδο δρόμο στο Σταυρό Διδύμων. 
Δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν και οι προειδοποιήσεις μας δεν εισακούστηκαν. Με ανακοίνωσή μας - καταγγελία στις 24/9/2014, χρονική περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη χωματερή, είχαμε εκτός των άλλων επισημάνει ότι η παράνομη χωματερή βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαϊάς. Το ευτύχημα είναι ότι η φωτιά δεν επεκτάθηκε χάρις στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. 
Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών και την αποκατάσταση της χωματερής, πριν να είναι πολύ αργά. 


Η Ομάδα Διδύμων της "Δυνατής Ερμιονίδας"