Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

O Γιάννης Γεωργόπουλος για τις αναδρομικές χρεώσεις κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας του Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 5 Δεκεμβρίου 2015

           Προς Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 
                      κ. Πάλλη Ιωάννη                               
            Κοιν.: Δήμαρχο Ερμιονίδας 
                       κ. Σφυρή ΔημήτριοΘΕΜΑ: Αναδρομικές χρεώσεις κατανάλωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας του Δήμου Ερμιονίδας

Κύριε Πρόεδρε
παρακαλώ όπως με ενημερώσετε και μέσω εμού τους ενδιαφερόμενους - θιγόμενους συνδημότες μας καταναλωτές, για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί ή προτίθεστε να προβείτεσχετικά με την μη νόμιμη χρέωση και αποστολή αναδρομικών λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας στους καταναλωτές κατοίκους του πρώην Δήμου Ερμιόνης (Ερμιόνη - Ηλιόκαστρο – Θερμησία) για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014.

Συγκεκριμένα:
Μετά από ανώνυμη καταγγελία, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης σας κοινοποίησε γνωστοποίηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το υπάρχον Νομικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξεις, στις 7 - 7- 2015 και με Α.Π. 47698/3029,   
ότι, δεν είναι νόμιμη η αποστολή αναδρομικών λογαριασμών στους καταναλωτές της Υπηρεσίας Ύδρευσης  του πρώην Δήμου Ερμιόνης και νυν Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας με το τρέχον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ήτοι με την προσαύξηση του 80%.
Στις 15 Οκτωβρίου 2015 με Α. Π. 23503 το Τμήμα Εσόδων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. απαντώντας στο σχετικό έγγραφο με Α.Π. 47698/3029/7/7/2015, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και στη Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας του Δήμου Ερμιονίδας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την κείμενη νομοθεσία και εξετάζοντας τις αποφάσεις των Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας και της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, γνωστοποιεί ότι ισχύει το προϋπάρχον τιμολόγιο και δεν οφείλεται ειδικό τέλος 80% για το διάστημα 2011, 2012, 2013, 2014 από τους καταναλωτές του πρώην Δήμου Ερμιόνης.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τον τρόπο επιστροφής των αναλογούντων χρημάτων προς τους καταναλωτές του πρώην Δήμου Ερμιόνης, της μη οφειλόμενης καταβολής  του ειδικού τέλους 80%  για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.   


Μετά τιμής 
Γιάννης Γεωργόπουλος