Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Όχι στην Κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων
Η κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων ζημιώνει και υποβαθμίζει την τοπική οικονομία. 


Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε ότι με το σχέδιο Νόμου περί υποθηκοφυλακείων το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, καταργούνται όλα τα τοπικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας και δημιουργείται ένα και μόνον Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο ανά «Νομό». Στα «υδροκέφαλα» αυτά 56 συνολικά Υποθηκοφυλακεία θα μεταφερθούν όλα τα αρχεία των υφισταμένων Υποθηκοφυλακείων της χώρας, δηλαδή οι τίτλοι ιδιοκτησίας της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού.

Με άλλες διατάξεις του σχεδίου αυτού, στα Υποθηκοφυλακεία αυτά θα υπηρετούν μόνον 700 υπάλληλοι, ενώ αυτά θα μπορεί να διευθύνονται ακόμη και από πτυχιούχους ΤΕ ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και ΔΕ, και όχι αποκλειστικά από Πτυχιούχους των Πανεπιστημιακών Νομικών Σχολών, όπως αδήριτα επιβάλλει η ανάγκη σύννομης παραφυλακής των ιδιοκτησιακών τίτλων, και αντιμετώπισης των καθημερινά αναφυόμενων νομικών προβλημάτων.

Η προωθούμενη από το Υπουργείο, νέα αυτή συγκεντρωτική χωροταξία θα αποβεί εντονότατα επιζήμια για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας μας, καθόσον θα έχει τα εξής δυσμενέστατα γι΄ αυτούς αποτελέσματα:

1. Θα αποστερήσει τους κατοίκους - ιδιοκτήτες της περιοχής από κάθε πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους σχετικά με την ιδιοκτησία τους. 

2. Θα σωρεύσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους εκατομμύρια βιβλία και συμβόλαια χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα ελέγχου και ενημέρωσης των στοιχείων τους.

3. Θα καταστήσει άκρως δυσχερείς έως και ανέφικτες τις αγοραπωλησίες και τις εγγραφές βαρών. Ακόμα και οι γονικές παροχές και οι αποδοχές κληρονομίας θα συντάσσονται αναγκαστικά χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στους τίτλους ιδιοκτησίας και θα καταχωρούνται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 

4. Θα καταστήσει αδύνατη την υποβολή πλήρων και ορθών δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, όπως και ενστάσεων και αιτήσεων διορθώσεως προδήλου σφάλματος, αλλά κυρίως θα καταστήσει αδύνατη τη διόρθωση των τεράστιας έκτασης σφαλμάτων των κτηματογραφήσεων, ήδη περαιωμένων η μελλοντικών. 

5. Θα καταστήσει αδύνατη την έκδοση ασφαλών πιστοποιητικών για τα εμπράγματα δικαιώματα των πολιτών και τη διενέργεια στοιχειωδώς ασφαλών ελέγχων των τίτλων ιδιοκτησίας από τους δικηγόρους. 

6. Γενικότερα θα εκμηδενίσει την επιβεβλημένη ασφάλεια των συναλλαγών και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σε όλο το σύστημα του ελέγχου και της καταγραφής των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. 
Η ήδη απαξιωμένη από την κρίση και τη βαρύτατη φορολογία ακίνητη περιουσία θα υποστεί ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα και θα νεκρωθεί τελείως η ήδη χειμαζόμενη κτηματαγορά. 
Τέλος, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο ο ήδη βεβαρυμένος προϋπολογισμός των ιδιοκτητών με έξοδα μετακινήσεων και απώλεια χρόνου εργασίας. 

Σας καλούμε το συντομότερο δυνατόν να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά, για να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

- Να εκδοθεί ψήφισμα του Δ.Σ. για τη διατήρηση του υποθηκοφυλακείου “Μάσσητος” (Κρανιδίου). 

- Να οριστεί διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία σε συνεργασία με τους κ. Βουλευτές του Νομού Αργολίδας να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την απόσυρση του σ/ν. 

- Να καταστεί σαφές, ότι δεν θα δεχθούμε άλλη κατάργηση υπηρεσιών από την Ερμιονίδα. Δεν θα δεχθούμε και άλλη υποβάθμιση. 

Το κείμενο αναρτήθηκε και στη διαβούλευση στην αντίστοιχη σελίδα του Υπουργείου. Γιάννης Γεωργόπουλος