Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστολή "Δυνατής Ερμιονίδας" για τα ανταποδοτικά τέλη από Α.Π.Ε.

                                                         ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
          ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ Α.Π.Ε
Από τα μέλη της <<Δυνατής Ερμιονίδας >>                                                                                       
Αντουλινάκη Σπύρο                                                                                                                                                         Θεοδοσίου Νίκο
Προς :
Δήμο Ερμιονίδας.
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής    Κο    Αντωνόπουλο  Ιωάννη.
Κοινοποίηση:
1.Υπουργο Περιβάλλοντος και Ενέργειας :Κο Σκουρλέτη Παναγιώτη.
2.Γενικο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτ. Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.
3.Γενικο Γραμματέα  Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4.Δήμαρχο  Ερμιονίδας .
5.Πρόεδρο  Δ.Δ .Διδύμων.
                                    Κύριε Αντιδήμαρχε
Μετά από προηγούμενο έγγραφο μας στις 14 Απριλίου 2016  και με αρ.πρ3132/3132 σας ζητήσαμε  να μας ενημερώσετε  σχετικά με τα έσοδα που εισπράττει ο Δήμος από ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας. Πέρασαν περίπου 5 μήνες αναμονής .Δυστυχώς όμως δεν μας κοινοποιήσατε κανένα οικονομικό στοιχείο, παρά τις προφορικές υποσχέσεις σας  ότι σε διάστημα 15 ημερών θα μας κοινοποιούσατε τα οικονομικά στοιχεία . Παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες-ενοχλήσεις  που είχαμε ουδεμία απάντηση πήραμε!!!!!!
Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μας ενημερώνετε ;Φοβάστε κάτι; Γιατί απαξιώνετε τους θεσμούς ;Γιατί δεν τηρείτε τους νόμους του Κράτους όπως έχετε υποχρέωση;
 Εμείς αφού διαπιστώσαμε την αδιαφορία σας για ένα τόσο σοβαρό θέμα ψάξαμε και  τα βρήκαμε  μόνοι μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες . Σας επισυνάπτουμε οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 09/2010 έως 08/2015 και αιτούμαστε  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρετε  το θέμα  προς συζήτηση και ψήφισμα για την δημιουργία κωδικού σε κάθε τοπικό διαμέρισμα (Δίδυμα ,Ηλιόκαστρο ,Θερμησία )και άμεση κατάθεση των χρημάτων που δικαιούμαστε. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιήσετε το παραπάνω αίτημά  μας  στο επόμενο Δημοτικό  Συμβούλιο  το λόγο πλέoν  θα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα αρμόδια για την εφαρμογή των νόμων ΄Οργανα της Πολιτείας.
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης        Μέλη Δημοτικής Παράταξης
      <<Δυνατής  Ερμιονίδα>>                       <<Δυνατή Ερμιονίδα>>
        Γεωργόπουλος Ιωάννης                        Αντουλινάκης  Σπύρος  
                                                                            Θεοδοσίου  Νίκος