Σάββατο 24 Μαΐου 2014

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΩΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ SITE ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Δείτε επίσης ΕΔΩ το άρθρο.

Η νέα φιλοσοφία στη Διαχείριση απορριμάτων


Για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφερειακών Δήμων χρειάζεται μία νέα φιλοσοφία, ωστόσο πρέπει να καταγράψουμε στην πολιτική που εφαρμόζουν οι αιρετοί άρχοντες και την νοοτροπία και συνήθεια των πολιτών.


Γράφει ο Γιάννης ΓεωργόπουλοςΕπί πολλά χρόνια ο μέσος πολίτης, ανενημέρωτος για το θέμα, χωρίς κουλτούρα που πηγάζει από την εκπαιδευτική διαδικασία, απλά παρήγαγε απορρίμματα, χωρίς περίσκεψη, χωρίς ενδιαφέρον για το που και πως θα τα διαχειριστεί κάποιος. 

Από την άλλη, ο εκάστοτε Δήμος και αιρετοί άρχοντες αλληλέγγυοι με αυτή την φιλοσοφία, έκαναν ότι μπορούσαν για να μαζέψουν , σύμμεικτα, κακήν κακώς, τα απορρίμματα και να τα εξαφανίσουν θάβοντας και καίγοντας σε ΧΥΤΑ τα πάντα, αδιαφορώντας, για την μόλυνση, τις τοξίνες , την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα, το κόστος, τον κορεσμό.

Έρχονται και οι Ευρωπαϊκοί κανόνες , τα πρόστιμα, το κλείσιμο των ΧΥΤΑ, λανθασμένες επιλογές αιρετών σε λύσεις που δεν είχαν προοπτική ,όπως η συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων και δεματοποίηση χωρίς δυνατότητα αποστολής σε ειδικό χώρο για επεξεργασία.

Στην κοινοτική οδηγία για την υγειονομική ταφή  στα πλαίσια της εναρμόνισης του Εθνικού Δίκαιου με το Κοινοτικό προβλέπεται ότι σταδιακά και μέχρι το 2020, τα  ΒΑΑ (Βιοαποδομήσιμα απόβλητα) που θα δέχονται οι ΧΥΤΑ θα φθάνουν ως το 35% των ΒΑΑ που είχαν παραχθεί το 1995.

Επίσης η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει μέχρι το 2020:

Να επαναχρησιμοποιούνται και/ ή να ανακυκλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα υλικά: χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά από οικιακά απόβλητα σε ποσοστό τουλάχιστον 50% κ.β ,κατασκευαστικά απόβλητα κατά 70% κ.β. τουλάχιστον και ορισμός ανάκτησης για την αποτέφρωση με βάση την ενεργειακή της απόδοση (>0,65 για νέες εγκαταστάσεις).

Εδώ έρχεται η ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας και σχέσης μεταξύ του πολίτη και του Δήμου για να υπάρξει λύση.

1.ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να επιδιώξουμε να ανακτήσουμε τη μέγιστη ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών. Η διαλογή στην πηγή αν ενισχυθεί,  εξασφαλίζει το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό κέρδος και τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών, στηρίζεται σε ένα δίκτυο ξεχωριστών κάδων και σε ένα δίκτυο πράσινων σημείων.

Δραστηριότητες στο επίπεδο των πολιτών

Πληροφόρηση και ενημέρωση με προγράμματα σε σχολεία και δημόσιες – δημοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, με υλική υποστήριξη (διανομή μικρών κομποστοποιητών, σάκων για διαλογή και ανακύκλωση κτλ). Εξασφάλιση της υποδομής (κάδοι, πράσινα σημεία).

Θεσμός της Πράσινης σφραγίδας των επιχειρήσεων

Επιβράβευση επιχειρήσεων, καταστημάτων, οργανισμών, που μειώνουν αποδεδειγμένα τα στερεά απόβλητα τους με μείωση δημοτικών τελών ή ενοικίων σε δημοτικούς χώρους και χορήγηση του ειδικού πράσινου σήματος, ώστε να δημιουργείται «πράσινος ανταγωνισμός», μεταξύ των επιχειρήσεων.

Δραστηριότητες στο επίπεδο του Δήμου

Επαρκές δίκτυο κάδων προδιαλεγμένων υλικών 

Το δίκτυο θα πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχωριστά τα οργανικά και το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί κτλ. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρξει μικρός αριθμός κάδων που να δέχονται τα προδιαλεγμένα υλικά σε συγκεκριμένες μέρες αποκομιδής.

Επαρκές δίκτυο πράσινων σημείων (ογκώδη ανακυκλώσιμα που δεν μπορούν να μπουν στους κάδους)

 Επιλεγμένοι, σηματοδοτούμενοι και σε σταθερά σημεία χώροι, γνωστοί και  προσιτοί στους πολίτες που θα υποδέχονται ογκώδη ανακυκλώσιμα απόβλητα (ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα κτλ) καθώς και προδιαλεγμένα υλικά από υπηρεσίες, σχολεία, επιχειρήσεις. 

Επαρκές σύστημα μεταφοράς 

Απορριμματοφόρα, φορτηγά

2. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Προτείνεται η δημιουργία μιας αποκεντρωμένης μονάδας διαχείρισης όλων αυτών των απορριμμάτων με απλό εξοπλισμό σε επίπεδο δήμου με κύριες δραστηριότητες:

Την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών που μεταφέρονται εκεί από όλους τους κάδους

Κομποστοποίηση των οργανικών υλικών (από τους αντίστοιχους κάδους) και του πρασίνου από αποψιλώσεις και κλαδέματα του Δήμου. Παραγωγή, συσκευασία και διάθεση κομπόστ.

Διαχωρισμός, ταξινόμηση, αποθήκευση και διάθεση στο εμπόριο των ανακυκλώσιμων.

3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ)

Διάθεση σε ΧΥΤΥ των υπολειμμάτων των προηγούμενων σταδίων (περίπου το 5% των συνολικών απορριμμάτων του εκάστοτε Δήμου). Ο ΧΥΤΥ πλέον αφενός θα είναι μικρότερου μεγέθους και αφετέρου θα δέχεται υπολείμματα με χαρακτηριστικά αδρανών υλικών. Η διαστασιολόγηση και η χωροθέτηση του πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συνεννόησης στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:  

Μείωση της ποσότητας στερεών αποβλήτων – αξιοποίηση οικιακών απορριμμάτων

Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων, μέσω συνδυασμού οικιακής & κοινής κομποστοποίησης και πυκνού δικτύου ανακύκλωσης.  

Μέσω της δημιουργίας σύγχρονου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), θα επιτευχθεί εκμετάλλευση των υλικών προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.  

Δημιουργία κέντρου συγκέντρωσης και διανομής φυσικού λιπάσματος, παράγωγου κομποστοποιητών και διοχέτευση στις τοπικές καλλιέργειες. .  

Αντισταθμιστικά οφέλη για τους ενταγμένους στο πρόγραμμα “κομποστοποίηση – ανακύκλωση” κατοίκους και παραγωγούς του εκάστοτε Δήμου

Το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων μεταφέρεται στα παιδιά μας. Η αδιαφορία υποθηκεύει το μέλλον τους.

Ο νέος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να γίνει συνείδηση.

Η καθημερινή μας δραστηριότητα πρέπει να συμβαδίζει με το «Δεν παράγουμε σκουπίδια». 


Γιάννης Γεωργόπουλος